Terapia uzależnień

Praca terapeutyczna z osobami używającymi środków psychoaktywnych polega na etapowym rozpoznawaniu Pacjenta własnej choroby. Praca ta opiera się na kontrakcie terapeutycznym, tj. umowie pomiędzy terapeutą a Pacjentem, dotyczącą celów i potrzeb Pacjenta, które mają zostać zrealizowane podczas terapii.

Etap I

Diagnoza, ok. 2 – 3 spotkania indywidualne nakierowane na rozpoznanie problemu, jego głębokości i intensywności. Praca nad budowaniem motywacji do podjęcia terapii.

Etap II

Ok. 2 – 4 miesiące spotkań indywidualnych 1x tygodniu, podczas których buduje się identyfikację z uzależnieniem m.in. poprzez  edukację, wprowadzanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem, stabilizację choroby.

Etap III

Ok. 4 – 5 miesięcy spotkań indywidualnych 1x w tygodniu, zakłada wycofanie aktywnej choroby i pracę nad problemami osobistymi, które konieczne są do opracowania, by wzmocnić abstynencję.

Uwagi

  • W trakcie terapii uzależnień możliwe są konsultacje lekarza psychiatry oraz sesje par lub rodzinne celem wsparcia procesu terapeutycznego.
  • Praca terapeutyczna nad uzależnieniem wymaga czasu, dlatego wymienione etapy podaję orientacyjnie.
  • Cały proces terapeutyczny jest bardzo indywidualny, zależy od świadomości i tempa pracy Pacjenta.