Psychoterapia

W mojej praktyce prowadzę też terapię indywidualną, par, małżeńską, rodzinną. Zgodnie z kontraktem terapeutycznym i potrzebami Pacjenta.

Diagnoza: 2 – 3 spotkania celem określenia problemu i wypracowania celów terapeutycznych.

Psychoterapia indywidualna / par / małżeńska / rodzinna – czas trwania zależy od konsultacji diagnostycznej i wypracowanego celu terapii.

Możliwe:

– konsultacje 1 – 2 spotkania,

– spotkania rozwojowe indywidualne/ par/ małżeństw / rodzin – ok. 2 – 3 spotkania rozwojowe, realizowane w formule praktycznej psychoedukacji w interaktywnej formie z zakresu komunikacji, emocji, zachowań.

W trakcie terapii możliwe są konsultacje lekarza psychiatry oraz sesje par lub rodzinne celem wsparcia procesu terapeutycznego.

Praca terapeutyczna wymaga czasu, dlatego wymienione etapy podaję orientacyjnie.

Cały proces terapeutyczny jest bardzo indywidualny, zależy od świadomości i tempa pracy Pacjenta.