Program Ograniczania Picia Alkoholu

POP to wyzwanie! To oferta do pracy terapeutycznej dla osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie, które są zdecydowane wypracować bezpieczny sposób używania alkoholu.

Kwalifikacja do POP zależy od diagnozy głębokości i fazy uzależnienia.

W POP praca terapeutyczna też opiera się na kontrakcie terapeutycznym, tj. umowie pomiędzy terapeutą a Pacjentem, dotyczącą celów i potrzeb Pacjenta, które mają zostać zrealizowane podczas terapii.

Realizacja POP

  • Szczegółowa analiza obecnego obrazu picia i wypracowanie nowego wzoru picia, bardziej satysfakcjonującego dla Pacjenta i jego Bliskich.

Etapy pracy terapeutycznej w POP

  • Etap I – diagnoza: ok. 2 – 3 spotkania indywidualne, odkrywające obraz obecnego picia.
  • Etap II – ok. 8 – 10 spotkań indywidualnych wg uporządkowanej struktury i strategii, zmierzających do realizacji celu POP, tj. wygenerowania nowego sposobu używania alkoholu, zgodnego z potrzebami Pacjenta.

W POP wymagana jest konsultacja lekarza psychiatry oraz sesje par lub rodzinne, celem wsparcia procesu terapeutycznego.