Pomoc dla Rodzin

Bliscy osób uzależnionych najbardziej odczuwają skutki choroby.

Terapia osób współuzależnionych, DDA, par / małżonków, polega na rozpoznaniu szkód wynikłych z życia w bliskiej relacji z uzależnionym, określeniem objawów i pracą nad zmianą.

Etap I – diagnoza: ok. 2 – 3 spotkania indywidualne nad określeniem objawów.

Etap II – terapia: ok. 12 miesięcy pracy terapeutycznej, praca ta opiera się na kontrakcie terapeutycznym, tj. umowie pomiędzy terapeutą a Pacjentem, dotyczącą celów i potrzeb Pacjenta, które mają zostać zrealizowane podczas terapii.

W trakcie terapii uzależnień możliwe są konsultacje lekarza psychiatry oraz sesje par lub rodzinne celem wsparcia procesu terapeutycznego.

Praca terapeutyczna zarówno nad uzależnieniem jak i nad współuzależnieniem, DDA, w parze, wymaga czasu, dlatego wymienione etapy podaję orientacyjnie.

Cały proces terapeutyczny jest bardzo indywidualny, zależy od świadomości i tempa pracy Pacjenta.