ABIMA Gabinet Poradnictwa i Psychoterapii – Marlena Pelczar

Nazywam się Marlena Pelczar. Jestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień, psychoterapeutą systemowym w trakcie certyfikatu. Od 20 lat pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA. Mam duże doświadczenie zawodowe. Pomagam skutecznie osobom, które są świadome swoich trudności życiowych i chcą wyjść z problemu uzależnienia.

Curriculum vitae

Imię i Nazwisko Marlena Pelczar
Wykształcenie magister psychologii
Ukończone studia, rok psychologia
Nazwa uczelni Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001 r.
Studia Podyplomowe Specjalista terapii uzależnień.

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – kurs podstawowy i zaawansowany, psychoterapeuta w trakcie.

Ukończone kursy i szkolenia, w tym certyfikowane 2017 – 2007: psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA; koordynowanie i prowadzenie programów terapeutycznych. Ciągła praca diagnostyczna i terapeutyczna, indywidualna i grupowa osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, itd.) korzystanie z superwizji i praca nad własnym warsztatem terapeutycznym.

2017 – 2010: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – szkolenie przygotowujące do zdobycia tytułu certyfikowanego psychoterapeuty systemowego kurs podstawowy i zaawansowany, Doświadczenia Własne, superwizje,

2011 – 2012: Szkolenie dla osób prowadzących terapię dla sprawców przemocy – Wrocławski Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu – dr Dorota Dyjakon, dr Agnieszka Widera – Wysoczańska.

2008: Specjalista Terapii Uzależnień – szkolenie certyfikujące, Towarzystwo Psychologiczne, ul. Agrarna, Gdańsk, Jolanta Koczurowska.

2004: Studium Profilaktyki Uzależnień – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oddz. w Warszawie, ul. Dobra 3 m 12/16, Marek Liciński, zaświadczenie;

2001 – 2002: Studium Pomocy Psychologicznej – Centrum Szkoleń i Psychoedukacji, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, ul. Gęślarska, – Zaświadczenie Kuratorium Oświaty nr 22/K/97- 11.05.2002r ukończenie Kursu, Zaświadczenie nr 4777/02.

2001: Studium Rehabilitacji Uzależnień MONAR – certyfikat.

Wykonywane zadania 2007 – 2017: Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia przy Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Lindego 19, (była ul. Podwale 13) we Wrocławskim Centrum Zdrowia Sp. ZOZ, ul. Podróżnicza 26-28 we Wrocławiu – specjalista terapii uzależnień, terapia indywidualna, praca grupowa, treningi edukacyjne.

2005 – 2007: Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Al. Marcinkowskiego 21 w Poznaniu – specjalista terapii uzależnień, terapia indywidualna, praca grupowa, treningi asertywności, treningi edukacyjne z młodzieżą i dorosłymi; zarządzanie projektami w zakresie profilaktyki.

2003 – 2007: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań – Program Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym – samodzielne organizowanie i prowadzenie szkoleń profilaktycznych dla nauczycieli i rodziców oraz dzieci, organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży, zajęcia psychokorekcyjne, socjoterapeutyczne, treningi grupowe tematyczne, zajęcia superwizyjne – grupowe.

2004 – 2006: wykonywanie zleceń indywidualnych dla firm consultingowych.

2003 – 2005: Ośrodek leczenia Uzależnień MONAR, Milejowice 1a, 55-020 Żórawina, psycholog – wychowawca, diagnostyka, praca indywidualna, praca grupowa, treningi grupowe tematyczne, udział w przygotowywaniu i prowadzeniu programów przy udziale środków Urzędu Miasta oraz środków Unijnych.

2002 – 2003: Poradnia Profilaktyki I Terapii Uzależnień MONAR, pl. Asnyka 2, Poznań – psycholog – terapeuta, diagnostyka, praca indywidualna, praca grupowa z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami dzieci uzależnionych.

2001 – 2003: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Resocjalizacji MONAR w Nowolipsku – psycholog – wychowawca, praca ze społecznością terapeutyczną, praca indywidualna i grupowa.

1998 – 2000: Dom Dziecka w Piławie Górnej – wolontariat – prowadzenie warsztatów terapeutycznych, prowadzenie wyjazdów terapeutyczno- wypoczynkowych.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą mojej praktyki, skierowaną do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, itp.), współuzależnionych – żyjących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, DDA – dorosłych dzieci alkoholików, pochodzących z rodziny z problemem alkoholowym. Prowadzę też psychoterapię indywidualną i par. W przypadku zaciekawienia ofertą zapraszam Państwa do kontaktu.